Dataskyddsförordningen

Då WebIT levererar molntjänster, utvecklar system som ofta hanterar personuppgifter kommer här lite information samt vilka underbiträden vi samarbetar och har avtal med.

 

Cookies

WebIT använder enbart cookies för att mäta trafiken på vår webbplats (Google Analytics) samt se om du är inloggad på sidan eller inte. Det samlas ingen annan information om dig,

Vad är cookies

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. 

Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.


 

Vad är personuppgifter?

När vi talar om dataskyddsförordningen så kategoriseras personuppgifter vanligtvis som vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Vanliga personuppgifter inkluderar till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer till medarbetare och kunder. Till känsliga personuppgifter hör t.ex. sådana som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuell läggning.

Har du en camping där kunder anger namn och epostadress för att kunna göra en bokning, eller en förening där medlemmar kan registera sig, så är du ansvarig för de personuppgifter som lagras i webbhotellet.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Har vi utvecklat en tjänst åt ditt företag eller förening är du själv ansvarig för de personuppgifter som sparas och läggs in i ditt system eller molntjänst leveredad av oss som t.ex. RiktaTid.

Då WebIT hanterar era personuppgifter i form av utveckling, support eller liknande så kommer vi agera som ert personuppgiftsbiträde och vi måste skriva ett Personuppgiftsbiträde mellan oss.

Det är ditt/ert ansvar som personuppgiftsansvarig att detta avtal skrivs så har vi inte skrivit något än så ta kontakt med oss så upprättar vi ett.

 


 

Underbiträden

Följande underbiträden har WebIT tecknat avtal med. Då WebIT inte äger några egna databaser där personuppgifter hanteras ligger dessa hos våra underbiträden.

Företag Funktion Placering
Microsoft Azure Server och databas för vår molntjänst RiktaTid Irland
Surftown Server och databas för våra kunders hemsidor Danmark
FS-data Server och databas för våra kunders hemsidor Sverige