Hjärtat i RiktaTid - Schemat i tidslinje

Hjärtat i systemet är ju att se hur personalen arbetar och vi har utvecklat ett schema i tidslinje. Detta gör det enkelt att följa vilka som arbetar, bytt med vem, upptäcka luckor och eventuell dubbelbemanning. 

 

Börja med en planering...

I vårt planeringsverktyg väljer man hur många veckor ett schema ska rulla. Sedan läggs turerna ut direkt på den tänkta personalen. Mallar skapas med automatik när nya turer skapas för att snabba upp arbtetet.

Därefter framgår hur många besluts-timmar som läggs ut och även hur stor tjänstgöringsgraden är för respektive anställd. 

Tack vare att schemat är i vågrätt tidslinje går det lätt att följa flödet och hitta eventuella luckor, dubbelbemanning mm.

Färgkoder visar om det är arbete, väntetid eller beredskap samt om det t.ex. är kommun eller försäkringskasse-timmar.

Det går att ha olika planeringar för samma brukare; Nattscheman, semesterscheman mm om det behövs. 


 

Kontrollera mot ATL och generera ut schemat

Innan schemaplaneringen genereras ut så körs med fördel en ATL kontroll. Och om det inte visas några varningar så går det bra att fullfölja processen.

När schemat är utgenererat så blir passen synliga för assistenterna direkt.

 


 

Följ arbetet och ändringarna live

Stega dag för dag eller vecka för vecka och följ schemat och vad som händer.

Se enkelt vem som bytt med vem, vem som är sjuk eller ledig.

Överlapp eller luckor i schemat upptäcks enkelt genom olika färgkoder. 

Allt som händer passen loggas så man kan följa vad som hänt. Spårbarhet är väldigt viktigt! 

 

 

Senaste nyheterna - RiktaTid

img
RiktaTid

Digital Räkning FK3057

06 maj 2022
Med RiktaTid kan kunderna, vårdnadshavare och gode män signera räkningen digitalt.
img
RiktaTid

Nå ut med viktig företagsinformation snabbt.

14 mar 2020
Använd intranätet i RiktaTid för att nå ut hur ert företag hanterar krisen kring Corona viruset.
img
RiktaTid

RiktaTid Budget

07 mar 2020
Med vår budgetmodul får ni koll på vad det personliga assistansen kommer kosta utifrån den personal, omkonstnader och schema ni tänkt er
img
RiktaTid

RiktaTid Intranät

15 nov 2019
Bygg upp ert egna intranät i RiktaTid och skapa er personalhandbok med riktlinjer, policys, dokumenthantering mm mm. Enkelt och tillgängligt för alla i företaget.