Dokumentation & Genomförandeplan

Skapa en genomförandeplan tillsammans med kunden som ett redskap för assistenterna i arbetet för bästa assistans.

 

Genomförandeplan

Vi har valt att dela upp genomförandeplanen i två delar där den första delen bygger på bakgrund till uppdraget och den andra delen handlar om genomförandet. 

Brukaren kan själv ta del av överenskommen genomförandeplan på brukarens egna sida i RiktaTid.

Skapa era egna mallar

Ni skapar era egna genomförandeplaner utifrån mallar som vi lagt upp där ni själva väljer fält / punkter som ni vill ha med.

Genomförandeplan del 1
Här beskrivs bakgrunden till uppdraget och brukarens behov / diagnos, sysselsättning mm.

Genomförandeplan del 2
Här beskrivs själva genomförandet av uppdraget och denna del kan brukarens assistenter få ta del av för att underlätta deras arbete med assistansen.

 

 

Dokumentation

Kommunikation är viktigt mellan alla medarbetare för att kunna bedriva en effektiv och bra assistenas och att dokumentera är otroligt viktigt.

I RiktaTid har vi gjort det så enkelt som möjligt att skapa olika typer av anteckningar för olika syften och ändamål. Ni kan själva skapa egna typer av anteckningar, välja vilka roller som ska kunna läsa, skriva. Om de ska journalföras eller inte.

Journalföring av anteckningar

Vissa anteckningar av t.ex. avvikelseart bör sparas / journalföras. Ni väljer om dessa ska journalföras direkt eller göras manuellt senare.

Journalförda anteckningar går inte att radera eller redigera.

Senaste nyheterna - RiktaTid

img
RiktaTid

Digital Räkning FK3057

06 maj 2022
Med RiktaTid kan kunderna, vårdnadshavare och gode män signera räkningen digitalt.
img
RiktaTid

Nå ut med viktig företagsinformation snabbt.

14 mar 2020
Använd intranätet i RiktaTid för att nå ut hur ert företag hanterar krisen kring Corona viruset.
img
RiktaTid

RiktaTid Budget

07 mar 2020
Med vår budgetmodul får ni koll på vad det personliga assistansen kommer kosta utifrån den personal, omkonstnader och schema ni tänkt er
img
RiktaTid

RiktaTid Intranät

15 nov 2019
Bygg upp ert egna intranät i RiktaTid och skapa er personalhandbok med riktlinjer, policys, dokumenthantering mm mm. Enkelt och tillgängligt för alla i företaget.