Rikta Tid

Schemaläggning för personliga assistenter som ser till att ni kan fokusera på rätt saker i företaget, brukarna och den personliga assistansen! Med vårt unika schema i tidslinjeform får ni full koll på bemanningen, överlappningar, byten mm. Komplett med digital signering av både tidrapporter och anställningsavtal, rekryteringsmodul mm.

Schema

Hjärtat i systemet skulle man kunna säga och här har vi skapat ett schema som är lätt att följa i realtid vad som händer med byten, sjukdomar, frilagda turer.

Vi har skapat ett schema som ska vara så enkelt att jobba med och överskådligt att se vad som händer live. Och vi tycker vi har lyckats riktigt bra med detta - men jobbar hela tiden med att göra det ännu bättre, enklare och tydligare.

Följ på startsidan hur många månadasrapporter som signeras med  eller utan BankID  och är inskickade o klara till Försäkringskassan.


Genomförandeplan och dokumentation

Genomförandeplanen är grunden för hela assistansen, hur den ska genomföras, behov osv. Assistenterna kommer enkelt åt denna i sina mobiler så de vet vad som ska göras etc. 

I det dagliga arbetet med brukaren kan olika typer av anteckningar göras så att detta kan följas upp av kollegor och administratörer.


Dokument och digital signering av anställningsavtal.

Samla dokumenten över brukare och assistenter i Rikta och styr vilken roll som ska ha tillgång till dessa. T.ex. anställningsavtal, polisutdrag mm laddas enkelt upp och samlat på ett ställe. Anställningsavtalen kan enkelt signeras av bägge parter med BankID.

Schema planering

Att planera schema kan vara ett tidskrävande arbete att få ihop turer med tider, personal mm. med vår planerare skapas automatiskt mallar efter tidigare skapade turer där jour, beredskap etc. är med. Sedan är det bara att dra och släppa. Den linjära vyn gör det enkelt att följa bemanningen.

Följ timmar och kostnader under tiden ni planerar för att se vad schemat kommer att kosta!

Självklart hjälper vi er igång att planera och göra det så enkelt som möjligt!


Rapporter

För att assistansen ska bli så effektiv som möjligt så gäller det även att hålla koll så att rätt antal timmar förbrukas mot beslutet. 

En av den viktigaste rapporten är Uppföljning mot beslut där man överskådligt ser samtliga brukare och hur många timmar som använts i aktuell period, hur långt schemat sträcker sig osv.


Rekrytering

Rekrytering är många gånger en omfattande process för att hitta rätt person och med många sökande.

Vi har utvecklat en tjänst där era sökande kan registrera sig och fylla i sitt CV mm och ange "söktaggar" för deras meriter och erfarenheter. När ni har en tjänst ledig är det då väldigt enkelt att matcha mot sökande i registret. Vid anställning överförst personens uppgifter in i RiktaTid och anställningsavtal kan skrivas direkt i systemet.