Just nu är det extra viktigt att nå ut med information kring hur ert företag agerar och hanterar krisen kring Coronaviruset.

Använd gärna funktionaliteten i RiktaTid där ni enkelt kan styra ut nyheter till såväl brukare som till assistenter och övrig personal.'

I intranätet kan ni lägga upp policys, dokument och länkar som är viktiga att nå ut med.

I Nyhetsfunktionen (en del av intranätet) kan ni lägga in nyheter som ni når till alla, både assistenter i mobilen, på brukarens inlogg samt även på adminsidan.

SMS / E-post / Internmeddelanden - Kan ni använda om ni vill nå ut snabbt till samtliga.