Har personalen gått HLR, Brandutbildningen eller den viktiga grundläggande assistentutbilningen ? 

Skapa en lista i RiktaTid över de utbildningar som ni jobbar med inom företaget och som ni vill att personalen ska gå och lätt till dessa på respektive person som sen gått utbildningen. Ni kan även skriva datum, lämna kommentarer mm vilket gör att ni får bra koll på vilka som gått, när osv.